ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: KORASIDIS BETON

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΦΜ: 801088017  -  ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 148791603000

ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ

Α.Φ.Μ.: 120455180  -  Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Α.Δ.Τ.: Σ226203

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΥΣΙΠΠΟΥ 3Β, Τ.Κ. 19016 ΑΡΤΕΜΙΔΑ

ΤΗΛ: 2294084755

ΚΙΝ: 6973374229